Denne side er dedikeret til min kone Hanne Gurli Andersen, født Mortensen.

Denne side er under konstruktion

 

This page is under construction

 

 

Hanne Blev født den 17 juni 1939, i Dronningborg, en forstad til Randers, men nu sammenlagt med byen. Hun blev født hjemme, men det var vist ikke usædvanligt dengang. Hendes forældre var Snedker Adolf Georg Mortensen og Anna Jørgine Madsen. Deres slægt tilbage kan følges til omkring 1700, dog med en enkelt undtagelse, der stopper i 1870, men kan ses under siden slægtsforskning og anetavler, men der er ikke skrevet nogle biografier om den, som jeg har gjort med min egen.

Faderen var politisk aktiv i socialdemokratiet og sad i bestyrelsen for den lokale vælgerforening i Randers, ligesom han var i flere socialdemokratiske bestyrelser, blandt andet Brugsen, ligesom han var involveret i arbejder forlaget "Frem" hvor han var tegner af abonnement og bragte bøger ud, et fortrinligt stykke arbejde der gjorde at den arbejderklasse der var mindre godt uddannet, fik indsigt i kulturværdier, som bøger og andet