Nyt siden sidst. New items since last update

 

 

11. marts 2013. Databasen udvidet til 23.8418 personer. March 11, 2013. The database is added, there is now 23.848 persoms.

24, januar 2012. Databasen er ufdvidet til 23842 personer.  Indtil videre kun i PAF proframmet, da jeg mangler en opdatering til det andet programThe database is increaced to 23842 individuals. Until further, just into the PAF programme, becauce I need some updates to my other genealogi program

01 september 2009. Databasen udvidet til 23667. Min nye kones slægt er lagt ind Second Site programmer er nu både på dansk og engelsk - The database is increaced to 23667 persons and my new wifes ancestors are added. Second site programs are now avaliable both in Danish and English

26. aug 2009.  Databasen udvidet til 23448 personer  Second site databaseb genetableret efter et kort udfald -  The genealogical database is increased to 23.448 persons. The Secons Site database i reetablised after a short fall out.

17. marts/march 2009. Den engelske udgave at Second Site med grafisk visning af slægten er genetableret.  -- The English version of Second Site, with grapich family tree is uploadet at last.

15. marts/march 2009.  Der er lagt opdatering ud i grafisk afbildning af slægten (Secomd Site programmet) desværre kun på dansk da der kom opload problemer med den engelske version. - There is update of the grapich view of my ancestors, but only in Danish, becauce there was problem to upload the english version. It will be replaced in a few days.

13 marts 2009 - Tilføjelser til slægten, nu er der 23114 personer. Indtil videre kun under PAF programmet - Added more family, now there is 23114 persons. Until further only shown under PAF program.

9. December 2008 - Små tilføjelser i min historie  - Small admenment into my own story

4. februar  2008 - Nogle små rettelser til geografiske steder - Some small unimportant corrections for geographical

 places,

6. januar 2008 - Julepynten fjernet - Chrismas decoration removed

27. decemder 2007 - Slægtsdatabasen opdateret tio 23.047 personer - <them genealogical database is increased to 23-047 per¨sons

07 December 2007 - Slægtsdatabasen øget til 22.004 personer, samt data i "Second Site2" er tilføjet som forsøg - The database is added to 22.004 persons and data in the program "Second Site2" is added as a test

05 December 2007 - Link til andre hjemmesider med slægtsforskning er tilføjet  -  Links to other genealogy homepages is added

21. November 2007 - Slægtsdatabasen øget til 21.450 personer - The genealogical database is increaced into 21.450 indivudals

16. november 2007. -   Som forsøg afprøves et nyt program, til at vise slægten. det skulle være mere overskueligt - se under den danske af deling af SLÆGTSFORSKNING -  New database for the WEB in the programs "The Master Genealogist" and "Second Site2". Look in chapter GENEALOGY. This is only a test of the programs.

13. November 2007. Slægtsdatabasen udvidet til 21.087 personer - The genealogical database ig increaced to 21.087 persons

06 november 2007 - Databasen øget til 20666 personer - The genealogical database i increaced to 230.666 persons

22. Oktober 2007 - Databasen øget til 20.311 - The genealogy database is increaced to 20.311 persons

15. august 2007 - Databasen udvidet til 19.910 personer - The genealogical database is increaced to 19.910 persons

22 juli 2007 - July 22. 2007. Mindre rettelser i slægtsdatabasen - Som minor details in the ancestors datacase is corrected

30 maj 2007 - May 30 2007. Halvsøskende er genforenet, på nær en - nearly all half-sisters is united, only missing one.

19. april 2007 Information om slægstræf i Ulrichsen familien slettet- datoen er passeret - Only in Danish

8. april 2007 Information og link til Ulrichsen slægtstræf - Only in Danish

05 marts 2007. databasen udvidet fra 19.557 til 19782  -  The genealogical database is increased from 19.577 to 19782 persons

23. Februar. 2107 Rettelser til enkeltpersoner motaget fra USA  -  Corrections to some person, recieved from USA

23. januar 2007. Slægtsdatabasen udvidet fra 19.577 til 15614 personer -  Genealogical database is increased from 19.577 persons to 19.614 persons.