Nu er det mine 5 x tip, altså Tip, tip, tip, tip, tipoldeforældre, 9. generation. Der 256 personer i dette led, men så mange har jeg ikke fundet, det er ret så svært at finde folk så langt tilbage, da skriftlige kilder er mangelfulde og utilstrækkelige. Indtil nu har jeg fundet 11 personer, fordelt på 7 par og en enkelt person, men selvfølgelig vil der blive søgt ihærdigt, alt efter som tiden  og økonomien tillader det.

På min fars side af dette slægtled, har jeg fundet

Christen Sørensen der var skrædder. Han er født før 1675 i omegnen af Nølev, Hads herred. Han blev gift med Ane Madsdatter fra samme område også hun er født før 1675, beregnet ud fra normalen efter hvor gamle folk var når de fik børn. Jeg ved p.t. endnu ikke om der er børn født før sønnen, de er indtil nu kun set i kirkebogen under sønnens fødsel. Der søges stadig. Disse folk er indtil nu de eneste der er fundet på min fars side, så vi springer herfra til den norske del på min mors side og vi starter med:

Sven i Landbyn er født omkring 1668 i Norra Fågelås, Skaraborg Len,Sverige, omkring 1690 blev han gift med Elisabet. De fik tre børn.

Anders Håkonsen er født 1665 in Brårap, Sanseryd, Jønkøbing Len, Sverige. Han blev gift før 1698, men navnet på hustruen kendes ikke

Lars Kempe var klokker i Ausås og Støvelstrup sogne. Han er født omkring 1666 i Ausås, Skåne, Sverige. Lars kempe døde "hæderlig og velagtet kl 24, 56 år 14 dage den 28. december 1722 i Ausås. Han var gift to gange, første gang den 21. februar 1697 i Brandstad, med Marna de Fine Christoffersdotter, født 1669 i Brandstad, Skåne, Sverige . Efter sønnens Eric var født i 1698, blev hun syg og var det indtil hendes død i 1711. Lars Kempe var gift anden gang i 1712 med Dorothea Jønsdotter Berg og han anden kone døde 1732. Der var i 1. ægteskab et barn og i andet ægteskab 2 børn.

Lucas Gadd Johanson er født 1679 i Tystberga, Sødermanland Len, Sverige Han var klokker i Kropp sogn. Hans navnetegn og handskrift findes i kirkebøgeren fra 1716. Senere blev han også klokker  Norra Åkapp sogn fordi han havde klaget over den dårlige aflønning i Kopp sogn. Han blev gift 8. november 1708 i Kropp og han døde 13. april 1757 i Norra Åkapp. Hans hustru var Ingrid Hoff Hansdatter, født i København 1680 og hun døde 1760 i Norra Åkapp, Skåne, Sverige.

Gunder Pedersen Krogstadenget er født 1717 i Skogn. Krogstadenget en et husmandssted under hovedgården Krogstad. Han blev gift med  Kirstine Michaelsdatter, også fra Skogn, men hende har jeg ikke på nuværende mere om. Hun må være født omkring 1727

Johan Pedersen Rustgaardsvalet er også fra Skogn. Han er født omkring 1720. Omkring 1750 gifter han sig med Hellebord Bandosdatter som er beregnet til også at være født omkring 1720

Ole Olsen Ree er fra omkring 1715 og Unde Brenne er fra samme tidsrum. Hun kom fra en af gårdene Brenne og han har sikkert haft gården Ree. De er begge fra Skogn.

Peder Arntsen Vordal er født på gården Vang i Åsen. Han kom til Vordal i Åsen omkring 1720. Han er født 1698 og døde 1771, efter i 1765 at have frivilligt overladt gården til en af sønnerne. I 1763 mødte han op til sommertinget og fremviste skind det af en velvoksen bjørn han havde skudt. En god præsentation på den tid, med gamle forladere og kort rækkevidde, samt ringe træfsikkerhed på geværerne. Peder Vordal blev gift kort efter han kom til gården med Ingeborg Torsteinsdatter Vangberg, født på Frosta omkring 1700.

Søren Anderson Reppeskroen ved jeg en masse mere om. Gården Reppeskroen er en gammel husmandsplads der tæt ved vejen hvor "Geitryggen" rejser sig. Vejen er nu borte, men dengang lå der et lille skænkehus i forbindelse med husmandsstedet, for de rejsende folk der kom forbi og hovedparten af dem var til fods, da vogne med hjul først kom frem i slutningen af 1800 tallet, og indtil dengang var vognene med meder, der gled på græsset.. I matriklen er stedet kaldt Reppe mellom. Han og hans kone er stamforældre til den gren af slægten vi kalder Mæla ætten. Søren blev født på Reppeskroen i Laanke 1715 og som voksen købte han gården Utistun Mæla, en af storgårdene under Mæla gruppen og den lå i Stjørdal. Utistun Mæla havde indtil da været bykselgård (leje gård - fæstegård) og han fik skøde på 12 marklag af Mæla i 1783. Sagnet fortæller at da flyttede til Mæla ejede han bare en hest, en slæde og et stort bryggerkar. Det var om vinteren han flyttede fra Laanke til Stjørdal, en strækning på omkring 10 kilometer og da havde han de mindste børn oppe i bryggerkaret på slæden, medens han, konen og de større børn travede ved siden af. Børnene kom da til at hedde Mæla derefter, indtil de fik egne gårde.  den 29 september 1749 blev han gift med datteren fra Store Rødde, Marit Nilsdatter Rødde, som havde været gift før, men var blevet enke. Fra hende udgår to af vores store slægtsgrene, nemlig denne gren som er Mæla ætten og fra hendes første ægteskab er det Røkke (Rykkja), som tæller flere kendte personer, fra nutiden er det finansmanden Kjell Inge Røkke og i fortiden er det blandt andet Peder Moe, en lærer der slog sig på lokal historie i Rindal og andre steder, samt skolemanden og reformisten Ole Vig, der var med til at gøre det norske skolevæsen til et, dengang, moderne og fyldestgørende skolevæsen. I begge dele af ætten har der været flere folk der var været valgt til Stortinget i Oslo. I en af sidegrenene til slægten støder vi ind i slægten Wessel fra Trondheim og kommer derved i slægt med Peder Tordenskjold. Fra Marit Nilsdatter Rødde kan vi endda følge yderlig tre slægtled tilbage, til Niels Jensen, jens Nilsen (bror til Anders Dregset) og vi ender hos Nils Furan. Marit blev født 1722 på gården Vestre Rødde, som var en del af Rødde gårdene, et rigmandssted hvor der var nok af alt, hvilket svenskerne og staten også havde fået øjnene op for. Svenskerne tog mange gange krigsbytte og forråd til deres soldater, når de drog gennem dalen til slagmarkerne med nordmændene og staten tog forråd til deres soldater, både til folk og heste. Soldaterne, både norske og svenske tog også de både der var på gårdene, fordi de skulle jo også over de elve der var på deres vej.

Tilbage til slægtsforskning     Til hovedside