Dette er ottende generation, mine tip, tip, tip, tipoldeforældre og der er 128 af dem, men jeg har indtil nu kun fundet 31af dem, men nu er vi så langt tilbage, at det er vanskeligt at finde skriftlige kilder der er bevaret. De sikreste oplysninger er fra kirkebøger, men retsprotokoller og skifter, samt tiendebetalinger kan bruges. I denne tidsperiode og før dette er vi der hvor kvinderne ikke blev regnet for noget i myndighedernes øjne. Mange gange står der bare i bøgerne at det er Peders kone der er foretaget en handling med, f. eks. i kirkebog, hvor der står at "møllerens kone gik kirkegang efter fødslen" men hvem var hun ellers ? Hvad hed hun o. s. v.

Anders Gryders har jeg men kan  ikke finde noget om hans kone. Han er den i slægten der er blevet ældst, i kirkebogen står der at alder ved død er 100 år og 3 dage. En utrolig høj alder i den tid, hvor gennemsnitsalderen var lav for det arbejdende folk på grund af al sliddet. Han blev født 1672 i Skørring sogn og blev begravet 26 januar 1772 i Skørring.

Jens Rasmussen Palles blev født omkring 1708/1710 i Voldum. Palles er ikke et almindeligt navn, måske er det fra "det finere selskab" og det er sikkert ham der er nævnt som fadder i en foregående generation. I 1749 gifter han sig med Maren Axelsdatter fra samme sogn og hun var fra 1710/1712. Årstallene er kalkuleret ud fra alder angives under datter fødsel.

Jens Sørensen og Kirsten Jensdatter har jeg meget få oplysninger om, de få ting jeg har er set i kirkebogen under søns fødsel. Jens må være født omkring 1700 og Kirsten er født 1722. Begge er fra Had Herred og eftersom de ses under søns fødsel i Nølev, må de være derfra, men mere er ikke fundet indtil nu.

Rasmus Christensen er født 1701 også i området ved Nølev, da alle der var med som bærer og faddere ved dåben var fra Nølev, ved Odder. Han blev gift 11. juni 1734 med Ane Rasmusdatter som også var fra Nølev. Hende har jeg endnu ikke fundet i kirkebøgerne, men kalkuleret hendes alder, så må hun være født ca. 1705.

Så slipper vi den danske del og vender os igen mod min mord slægt i Norge og Sverige,  hvor vi finder

Jon Fogelberg er født omkring 1697 i Norra Fågelås, Skaraborg Len, Sverige. Han døde 1758 samme sted. I 1724 blev han gift med Elisabeth Andersdotter, født omkring 1699 i Braarup, Sanseryd, Jønkøbing Len, Sverige. Mere ved jeg ikke om hende endnu.

Lars Månson Født omkring 1690 i Sverige, men det nøjagtige kendes ikke. Omkring 1719 blev han gift med Karin Svendsdatter og det vides at hun døde i 1743.

Eric Kempe var klokker i Ausås og Støvelstrup. Han er født 6. februar 1698 i Ausås, Skåne Len, Sverige. Han døde af "Vattensot" i klokkergården Ausås den 16. marts 1760. Han blev gift 1.gang med med Elisabet Wetter, en klokkerdatter fra Norra Wram. Hun blev født 16. juni 1706 i Angelholm, Skåne og døde 31 august 1741 i Ausås. I dette ægteskab var der 8 børn. Han 2. giftermål var den 22 august 1742 med Birgitta Maria Gadd, som var født 13. november 1715 i Norra Åkapp, Skåne Len, Sverige. I dette ægteskab var der ni børn. Hun døde 21 juni 1777 i Ausås. Efter at Eric Kempe var død, giftede enken sig med Nils Gullerius, som var efterfølger i klokker embedet.

Peder Gundersen som er født 1752 i Skogn. Han flyttede måske senere til Krogstad gård og enten købte, eller forpagtede en undergård derfra. Muligvis har han forbindelse til Riis. Konen Gurru Johannesdatter Eggesverk er født 1754, også i Skogn, måske under gården Egge, men da den hedder Eggesverk, kan det have været en smedje eller anden virksomhed. Dog kan hun også have fra en af gårdene under Krogstad, eftersom de flytter derhen senere, måske i forbindelse med arv når forældrene dør eller går på aftægt. De blev gift 13 juni 1780

Erich Ryggen er født før 1750 i Skogn på en af Rygh gårdene. Han blev gift med Marit Arensdatter før 1784, og hun blev født før 1755. mere har jeg for nuværende ikke om dem.

Ole Johansen Fostad er født 1745 i Skogn. Han havde Fostad gård og blev gift med Anna Tronsdatter Myhr den 5 december 1771. Anne var født 1748, men de mangler blade i kirkebogen fra den periode, så nøjagtige oplysninger er ikke til at få. De var begge børn af gårdsfolk og hørte derfor til de lidt bedre stillede. Ole kan ikke findes under personregister på Forstad gård, så måske har Ole erhvervet sig gården senere i livet.

Ole Olsen Ree Skjerve er født 1740 i Skogn Han stammer muligvis fra gården Ree, siden han blev kaldt begge gårdsnavne, Ree og Skjerve. Tilnavnet Skjerve fik han ved giftermålet i 1772 med konen, da hun var fra gården Skjerve og må have været hovedarvning, siden en mand kan komme udefra og få gården ved giftermål. Konen hed Inger Pedersdatter Skjerve og var født 1739. Begge personers sidst kendte bopæl er gården Skjerve, så de må være døde der.

Lars Trondsen Skjesol fødtes 1721 på Østre Skjesol i Åsen. Han fæstede Vestre Skjesol i 1757 Han blev ikke gammel, da han døde i 1769kun 48 år gammel. Han blev gift med Kirsti Pedersdatter  født 1726, også fra Åsen, men jeg ved ikke fra hvilken gård. Hun blev boende på gården efter mandens død, og hun giftede sig igen med Ole Sivertsen fra Soknedal, syd for Trondheim og døde selv i 1801.

Erik Evesen Hage var fra Soknedal, Hov sogn, ca. 70 kilometer syd for Trondheim Hans kone var også fra det område og hed  Marit Olsdatter Staverløkken, født 1735. Efter deres giftermål i 1757, flyttede de til Åsen  Erik købte Lo gård i november 1763 af Henrik Hornemann for 1000 rigsdaler, så han kan ikke have været helt fattig. Han blev den første selvejer på Lo. Han drev gården til 1783 hvor han solgte den til Halvor Rasmussen Skårvold, der kom til Åsen fra Soknedal samtidig med Erik. Erik døde 2 år senere og konen tog ophold hos datteren Olava Eriksdatter Lo på Kleiven.

Mads Willumsen Forbordsvollen blev født 1754 i Skatval. Forbordsvollen er en mindre gård under Forbord, der ligger ret under den meget bratte fjeldside der er 600 meter høj og som kaldes Forbordsfjellet. Fra dette fjeld er der en pragtfuld udsigt ud over Skogn, Åsen, Skatval, Stjørdal og Laanke sogne. Selve gården Forbord er nævnt første gang, da en islændingen i 1096 kom til området, for at hævne sin far. Mads blev gift med  Mali Sørensdatter Mæla som blev født 1751 i Stjørdal. Det er konen Mali der er min direkte slægtslinie bagud. De var nybyggere på husmandsstedet Hollmarka i sognet og det var små kår, bare så vidt til at forsyne sig selv og familien med de daglige fornødenheder.

Ole Toresen Skjerve ved jeg endnu ikke meget om. Han er født ca. 1725 i Skogn og måske under gården Skjerve, han blev gift omkring 1745 med Inger Pedersdatter fra samme sogn, og hun er født omkring 1725 men  mere ved jeg ikke.

Johan Larsen Svendgaardsenget  er født 1715 i Skogn og havde gården som han er opkaldt efter. Hans kone hed Gertrud Olsdatter og var født 1712. De skulle være gift omkring 1734 i Skogn.

Tilbage til slægtsforskning   Til forside