Så er vi kommet til 3 gange tip.  7 generationer tilbage. Det er tip, tip, tipoldeforældre og der er 64 af i alt, men jeg har kun fundet 38 af dem. Nu er det svært at finde optegnelser om dem der levede dengang, eftersom mange kirkebøger er gået til. Kirkebøger blev indført i Dan mark og Norge ved lov i 1645, men det virkede kun på Sjælland, fordi der var krig med svanskerne på det tidspunkt. I Jylland, Fyn og Norge virkede det først efter 1645. Der var med loven om kirkebøger ingen instruktioner om opbevaring af bøgerne, så mange gik til i ælde og fugt. Nogle brændte, for ildløs var ikke ualmindeligt dengang, da huse var stråtækket og opvarmning og madlavning var over åbent ildsted.

Først tip, tip, tipoldeforældre på fars side

Anders Jensen Gryders er født 1710 i Skørring. Han var fæstebonde. Det vil sige at man fæstede en gård for et årligt antal arbejdsdage på herremandens marker/gårde Han findes senere i Andie under Herregården Løvenholm hvor han fæstede gården. Han kone er ikke fundet og på trods af megen søgning er hun endnu ikke fundet i nogen kirkebog Under Løvenholm er der to fæstebreve der beskriver fæsteforholdet mellem herremanden og Anders Jensen Gryders. Disse breve  har jeg fået i kopi og vil "oversætte" dem når jeg får lidt mere tid, da de er svære at tyde, de er skrevet ret sjusket i gotisk skrift

Niels Jørgensen  er født ca. 1711 i Karlby. Den eneste optegnelse jeg p.t. har er fra dødsfaldet, hvor der står at han var 76 år gammel da han døde i 1802. Konen er ikke beskrevet.

Anders Jensen født 1715 i Ølst. Da han bliver gift med min 3 x tipoldemor er han enkemand og en folketælling i 1787 siger at det er hans tredje ægteskab, så deraf kan man udlede at der har været to koner før min 3 x tip. Kirsten Rasmusdatter blev født omkring 1735/1737, også i Ølst, men de år er der tre der hedder Kirsten Rasmusdatter i kirkebogen, så indtil jeg får mere information om hende må jeg skrive fødsel som dette.

Niels Knudsen var fra Voldum ved Galten, Randers Amt. Han blev født 1742 (kirkebogen går ikke så langt tilbage, så årstallet er udregnet efter alder ved død) og var gårdmand på en mindre gård.  Han blev gift i 1774 med Boel i 1770 og da han dør i 1774 - 33.5 år gammel - blev det til et kort ægteskab. Boel Jensdatter fødtes i marts måned 1748. Ved hendes dåb er det en del familie, bl. a. en moster der er faddere og de bor alle i Voldum

Søren Hansen blev født før 1745 og han ses første gang i kirkebogen under barns fødsel. Som voksen var han skrædder og om det har været en lukrativ beskæftigelse vides ikke, for almuen syede selv, så det må have været "det bedre folk" på herregårdene der var hans kunder. Han blev gift med Anna Laursdatter, født omkring 1745. Også hende ses kun under barns fødsel.

Jørgen Jensen  født i Todbjerg sogn omkring 1734 (kalkuleret tidspunkt.) Han bliver gift med Anna Rasmusdatter født omkring 1741, også i Todbjerg sogn. Også her går kirkebogen ikke så langt tilbage.

Jens Jensen født 1736 i Nølev. Nu er vi i den del der rækker syd for Århus mod Odder. Han bliver døbt 26 februar 1936 og dør 1802 i samme sogn. Han bliver gift med Mette Rasmusdatter fra samme sogn og hun er født i 1743. Efter giftermålet har de bosat sig i Assendrup by, for der finder jeg dem under en folketælling i 1787 som anden familie. Her står at Jens er gift første gang og Mette er gift anden gang og at hun har en datter fra første ægteskab. Hun dør 46 år gammel. Hendes første mand hed Søren. En fadder ved barnefødsel i andet ægteskab er Michaela Sørensdatter af Røst, muligvis en slægtning. Fadderne strækker sig geografisk fra Fjøjstrup, over Assendrup til Røst. Under folketælling i 1787 står der at de havde to tjenestefolk, samt konens moder boende, så de må have været gårdsfolk.

Nu går vi til den tyske gren af slægten på min mors side

Jacob Hansen er født før 1780 Merzig,. Tyskland, omkring 1801 gifter han sig med Kristine Ernst Peterstochter (Petersdatter) som også født før 1780. Årstallene er kalkuleret, da jeg ikke fik mere tid på rådhuset i Merzig, så denne linie må vente lidt.

Johann Christoph Lister er født omkring 1770 i Merzig, Tyskland og blev gift omkring 1791 med  Maria Sophie Franzin fra samme sted. her er det også kalkuleret årstal, da det samme gælder her, som for de andre i om rådet, jeg havde ikke tid nok i Merzig.

Vi er stadig på min mors side af slægten, men nu skal vi til Norge hvor der dog er en afstikker til Sverige, fordi morfars slægt også kommer derfra

Andreas Fogelberg født omkring 1726 i Norra Fågelås, Skaraborg Len, Sverige og døde 1786 samme sted som han blev født. Han blev gift omkring 1750 i Annerstad, Kronoberg Len med Helena Larsdotter der må være jævnalderne med ham, men der er p.t. ikke flere oplysninger om hende ud over at hun var fra Annerstad, Kronoberg Len, Sverige.

Lucas Gadd  blev født 7 oktober 1744 i Ausås, Skåne Len, Sverige. Han var klokker fra 1796 i Annerstad. Fra 1781 var han vikar som gæstgiver hos svigerfaderen i Annerstad.  I tidsrummet 1784 og 1796 var han vice klokker og organist samtidig med at være klokker i Nybo. Fra 1784 til 1796 var han inspektør i Skeen Liagaarden,  Han døde 19 marts 1813 i Nybo, Skeen Brogården, Gæstgivergården Annerstad. Dødsårsag, Brystfeber. Han indgik giftermål 1777 med Anna-Stina Melin, født 8. marts 1745 og hun døde 13 marts 1819 i Annerstad.

Arnt Olsen Mollerdalen (Møllerdalen) bliver født 1780 i Skogn. Han dør i Trondheim hvortil han flytter før giftermålet. Muligvis er han håndværker, for Nidaros domkirke (Nordeuropas største) krævede mange håndværkere til vedligehold. I Trondheim bliver han gift med Beret Jensdatter Ranum, født 1781 i Strinda, Sør Trøndelag. De er begge fundet i en folketælling og i mormonernes arkiv som gifte.

Peder Nielsen fra Ørlandet fødes før 1795, jeg mangler flere oplysninger i det område, men det kommer en dag. De er fundet i februar 2004, så der arbejdes på det. Han bliver gift med Karen Fredriksdatter som også fødtes før 1795 på Ørlandet.

Johannes Pedersen er født i Skogn, måske Alstadhaug i 1780. Han blev gift med Elisabeth Eriksdatter Haaden som var gårdmandsdatter fra Haaden gård. Hun blev født 1784, også i Skogn og giftermålet stod 23 juni 1807. Som et kurriosum kan fortælles at et bondebryllup på landet i Norge aldrig varede under tre døgn, hvor der blev festet og drukket tæt.

Johan Olsen Hojemsaunet som han kaldtes, hed måske i virkeligheden Johannes, for som det skrives han også flere steder. han blev født 1733 på Gården Skille i Skogn, men har købt, eller forpagtet Hojemsaunet som voksen. Han blev gift med Karen Olsdatter Skjerve 11. september ( nutidens skæbnedato) 1800 I Skogn. Det har været to nogenlunde velstillede folk da begge er født på en gård og vedbliver at være gårdsfolk. Dog ved gennem studier, at mange, ja rigtig mange bønder var svært plaget af gæld til kronen og kirken som ikke kunne få penge nok til deres formål. Kronen fordi der bestandig var krig og kirken til præsters og biskoppers vellevned. Endvidere var der mange grænsetogter fra svenske soldater som røvede gårdenes forråd.

Peder Larsen Skjesol fra Åsen fødtes i 1767 på gården Vestre Skjesol. For at vise lidt om gårdsdriften gennem tiderne, så er her et uddrag af gårdshistorien. i 1864 disponerede gården over 56 mål innmark ( 1 mål 1000 kvm.) af dette var 51 mål fulddyrket. Slåmaskine anskaffet i 1890, den sidste hest på gården var i 1956, den første traktor, en Ferguson 1951 anskaffet i 1956, vand indlagt i 1906, elektricitet indlagt i 1954, telefon i 1905, p. g. a. der var central for hele området. Peder Larsen Skjesol døde i 1830, 63 år gammel. Han blev gift med gårdmandsdatteren Olava Eriksdatter Lo der er født 1770 i  og datter til ejeren på gården Lo i Åsen. De blev gift i 1792 og hun dør i 1859, 89 år gammel. Begge ægtefolk har et husmandssted under Kleiven, før de overtager Skjesol og der har de Olavas moder boende som enke, indtil hun dør.

Karl Karlsson (Gunnarson) Steinvik  Der er tvivl om navnet, da han under gården  Heggja hedder Karlsson og under Holmarka hedder han Gunnarson. Men han er fra Skatval er født 1775 på Steinvik og dør 1813 på Heggesgrinda. Steinvik er en gård, hvorunder den kendte middelalderborg Steinvikholm hører til. I dag er der omvisninger på borgen og man kan kun komme derud ved lavvande, da den ligger på en lille ø i Trondheimsfjorden. Karl findes ikke under nogen gårdsberetninger, men på Steinvik var der soldaterlejr, endda for mange soldater, derfor kan det godt være at han er en permitteret soldat derfra. Karl bliver gift med Marit Madsdatter Holmarka født 1779 også i Skatval, hvor de levede hele deres liv. Efter Karl var død, giftede Marit sig med Gunnar Olsen Heggja.  Marits far, Mads Willumson byggede Holmarka som nybygger. Gården var ikke velstående, men den gav så familien kunne leve, bare der ikke var dårlig høst.

Tore Olsen Dallingvald fødes 1748 på et lille husmandsbrug under hovedgården Dalling i Skogn. Stedet har højst været på en enkel stue og fælleskøkken, måske en overetage, men under alle omstændigheder meget små kår. Han gifter sig 1780 med Kirsten Jonsdatter født omkring1750 også i Skogn.  Hende her jeg ingen informationer om endnu, men der forskes stadig.

Olaus Benjamin Johansen Svendgaardsenget født 1746 i Skogn. Også Svendgaardsenget var et mindre husmandsbrug under hovedgården Svendgaard Omkring, eller før 1794 men ikke senere, bliver han gift med Anne Knudsdatter Skirve, født 1761 og datter fra en af gårdene under Skirve i Skogn. Kirkebogen for Skogn  mangler nogle sider dækkende disse år, så der må søges andre kilder.

Tilbage til slægtsforskning       Til forside