Nu er det mine 2 gange tip oldeforældre ( tip, tip oldeforældre) og der er 32 af dem, men jeg har indtil nu kun fundet 28 af dem.  Vi er nede omkring 1700 tallet og den skrevne dokumentation er mangelfuld fra den tid. Kirkebøger fandtes før 1812 kun i et eksemplar og de blev opbevaret hos præsten, samt at nogle præster var mindre gode til at holde disse bøger ajour. Efter 1812 var der to eksemplarer, et hos præsten og et hos degnen. Disse bøger blev sammenlignet en gang i kvartalet, eller hvert halve år, alt efter hvornår der var bud fra stiftets biskop. En overvejende årsag til mangelfulde oplysninger var to grunde. Den første var at bøgerne brændte, hvis der kom ild i præstegården og den anden var, at præsten var en selvskreven gæst til festen efter de kirkelige handlinger (præsten var sognets førstemand) og disse fester efter dåb, bryllup m. m. kunne godt være temmelig våde og når så præsten blev ædru igen og skulle indføre handlingen i kirkebogen, så blev der ofte husket forkert og derved indført forkert navn, stavemåde og lignende. Nogle gange stod der blot: "kastet jord på smedens kone" hvilket betød at smedens kone blev begravet, men at præsten måske ikke kunne huske hvad hun hed og en øvrighedsperson spurgte jo ikke almindelige bønder og godtfolk for derved at udstille sine fejl. Billeder fra denne periode findes ikke, Fotografiet kom først til Danmark efter 1840 og jeg har endnu ikke fundet tegninger eller malerier fra dengang.

På min fars side er der:

Anders Olsen Gryders som blev født i 1752 et sted i Randers Amt, men på Djursland. Hvorfra Gryders stammer ved jeg ikke, men det blev han kaldt, også i kirkebogen. Som voksen boede han i Karlby i Krogsbæk sogn. Han var tæt på 40 år da han blev gift, men dengang skulle man jo have et liv der viste at man kunne forsørge en kone, før man giftede sig. Han døde i 1810 og der er ud fra alder ved død, at jeg har fundet årstal for fødsel, for kirkebogen findes ikke før 1768, det er en af dem der er brændt. Han blev gift efter 1790 med Anne Marie Hermandsdatter. Hun blev født før 1765, men mere har jeg ikke fundet om hende. det eneste sted jeg indtil n u har set hende i en kirkebog, er under en søns fødsel, hvor hun kun er nævnt med navn, ikke alder eller fødested. Hun må være død efter 1814, for indtil da har jeg ikke fundet hende under døde i en kirkebog.

Jørgen Nielsen Molboe er født i tiden omkring 1754/1756. Kirkebogen mangler. Han er fra Skørring sogn Kalø Herred. Faderen stammede  fra Mols, så moske derfor har han fået tilnavnet Molboe. Første gang jeg støder på familien i kirkebogen er ved brylluppet i 1784. Næste gang er ved fødsler og folketælling i 1787. I folketællingen står husbond 33 år og madmoder er 29 år. Børnene nævnes ført i folketællingen 1801. Mette Sørensdatter Er fra samme sogn, født omkring 1754. Fødselsåret er beregnet da alder ved død var 50 år.

Laurs Jochumsen blev  født før 1745,. Atter mangler der kirkebøger fra dette område, og året er kalkuleret ud fra alder ved død. Vi er nu kommet tilden tidsalder i Danmark, hvor stavnsbåndet gjaldt, så mænd flyttede ikke fra sognet, med mindre de fra det sogn de flyttede til, kunne skaffe en mand der var villig til at komme til hans sogn. Det skete til tider ved giftermål, men mest var det koen der skiftede sogn, mændene blev i sognet. Sidsel Nielsdatter blev også født før 1745. I hvilket sogn ved jeg ikke endnu, men det er højst sandsynlig i Ølst sogn, da det var normalt at giftermålet skete i pigens hjemsogn, eller der hvor forældrene boede. Alle andre optegnelser om denne familie er fra Skørring. Jørgen i 1807 i Skørring. Sidsel dør i 1815 i Askildstrup, så hun er flyttet til et af hendes børn efter mandens død, da der ikke fandtes noget socialvæsen, eller aldersrente dengang

Anders Pedersen fødtes 20 august 1767 i Ølst Jeg ved ikke hvorfra han stammer, før jeg får undersøgt skifteprotokollerne, men han ernærede sig som husmand og vognmand. At være vognmand dengang, var ikke noget stort. Biler fandtes ikke og vogne blev trukket af enten heste, eller af okser. det tog tid, men det kom frem og var et tungt arbejde for varerne skulle læsses og læsses med håndkraft. Han blev gift med  Anne Elisabeth Andersdatter fra samme sogn. Hun blev født i januar eller februar 1770. Fødselsdato kendes ikke, da kirkebogen kun skriver datoen for dåb. Hun døbes 11. februar 1770  Da manden dør i i 1792, flytter hun i aftægt hos sin søn Peder Andersen i Ølst. Selv dør hun i 1837

Jesper Sørensen er født omkring 1768 i Mygind sogn. Året er beregnet ud fra alder ved død, da der her også mangler kirkebøger. Han var gårdmand, men om det var en stor gård ved jeg ikke. Første gang jeg ser hans navn er under døde i kirkebogen i 1830 og han er fundet i folketælling 1801, hvor han har kone og fire børn. I FT 1801 står der at han er 32 år og konen er 28 år gammen. Konen er Mette Nielsdatter fra Voldum sogn. Hun blev født 1773, her er der dårlige optegnelser om fødsel og dåb. Ved hendes dåb var fadderne blandt andet fra Clausholm slot og et navn der skinner gennem er en fadder ved navn Jens Palles, det lyder ikke som et bondenavn.

Peder Knudsen er født omkring 1774. Kirkebog mangler også her, men det vil være for mange sogne i disse år. Han skulle være arbejder i Linaae, måske ved lergraven, eller på en af de store gårde. Han skulle være fra Todbjerg hvorfra også han kone Maren Christensdatter var fra. Hun blev født omkring 1780. Det eneste sted jeg har fundet hende er i kirkebogen ved datterens bryllup

Christian Sørensen var husmand med jord. Det vil sige at han var lidt bedre stillet. Han blev født 1768 i Todbjerg, hvor han levede hele sit liv. Han blev gift med Ane Marie Jørgensdatter den 19. september 1797. Ane Marie blev født 1774 også i Todbjerg. Hvornår Christian døde har jeg ikke fundet, men Ane Marie døde 1832

Ole Pedersen og Mette Maria Jensdatter De to har drillet mig. De var svære at finde. De stod i kirkebogen under barns bryllup, men jeg skulle søge længe og inderligt før jeg fandt noget. Han var fra Hårup i samme sogn, men kirkebogen her ufuldstændig for den periode og hun er fra Nølev. Nu er der mange steder der hedder Nølev, men efter lang tids søgen fandt jeg hende under Nølev sogn, Odder, syd for Århus. I Nølev er hovedparten af kirkebøgerne brændt. Nå men Ole Pedersen fødtes 1770 og levede indtil 1844. Mette Marie Jensdatter blev født 1788 i Nølev Hads Herred, men flyttede til Todbjerg sogn som ung.  Hun døde i 1821.

Vi forlader min fars side og går til tip, tipoldeforældrene på min mors side.

Johan Frederich Ravn blev født 1. november 1802 i Merzig, Saarland, Tyskland Han var håndværker indenfor træskærerarbejde og han blev gift med Wilhelmine Sophie Lister, født den 13. oktober 1792 i Trabach, Saarland, Tyskland, et nabosogn til Merzig. Jeg her ikke mange oplysninger om dem, da jeg lige har fundet dem og stadig forsker i den linie.

Andreas Fogelberg, født 5. april 1770 i Värnamo, Annerstad, Kronoberg len i Sverige. Han døde den 25 februar 1844 i Skeen Papperbruk som han ejede og drev. Det lå også i Annerstad. Ingrid Johanna Gadd hans hustru er født 11. april 1781 i Skeen Liagaarden, Annerstad, Kronoberg len, Sverige. Hun har tilsyneladende boet forskellige steder og det vides at hun flyttede fra Nybo, Præstegården omkring 1797, derefter hustru i Pappersbruket og mellem 1810 og 1812 atter i Nybo Brogården., mellem 1813 og 1817 atter i Pappersbruket . Hun døde af nervefeber den 16. april 1839 i Pappersbruket Annerstad. Parret fik syv børn.

Christian Arntsen Dahl & Karen Pedersdatter var fra Norge Han blev født i Trondheim i 1810, hvor han mødte Karen. Hun blev med barn før de blev gift, for i barnets optegnelser i kirkebogen står der "at det var første leiding" Det betød at det var første barn udenfor ægteskab. Loven i Norge dengang var at kvinden blev straffet hvis hun fik barn nummer tre udenfor ægteskab, manden gik altid fri. Christian flyttede til Ørlandet, hvorfra Karen var og de blev gift, men han ender i Skogn efter konens død, hvor han er opført som logerende på gården Vestre Halland og er smed. Han bliver gift anden gang med Beret Iversen Holm som jeg endnu ikke har fundet. Han dør 75 år gammel. Karen Pedersdatter er født på Ørlandet 8 februar 1818, men ved folketælling i 18845 findes hun ikke, så hun må være død ung, måske under barsel, hvilket ikke var usædvanligt dengang.

Elling Johannesen er født 7 juli 1811 på et husmandssted under gården Eide i Skogn  Han blev gift med Inger Johannesdatter Høyeniet i 1835. Hende har jeg ikke fundet endnu, men der er lige udgivet en ny gårdsbog for området, så måske finder jeg hende snart. Hun blev født 22 november 1805. Ved at læse folketællingen for 1865 får man et lille indblik i hvordan de levede. Folketællingen siger at der var mand og kone, en datter, en logerende (senere svigersøn) samt et plejebarn. Af kreaturer var der Heste 0, Stort kvæg 1, Får 4, Geder 4, Svin 1, Rensdyr 0. Af afgrøder var der, Hvede 0, Rug 0, Byg ½ tønde, Blandekorn 0.  Ikke just den store formue, men nok til at de kunne leve og have uld og mælk, til smør, ost m.m.

Ole Pedersen Vududalen er født 31 juli 1813 i Åsen på husmandsstedet Vududalen. Den gård ligger i den sydlige ende af Åsen kommune lige hvor Fættenfjord ender og er et smukt område med dale og fjelde. Vudu består af mange små husmandssteder der alle svarer leje til hovedgården Vudu. Dette husmandssted ligger hovedvejen, nede i dalen syd for Vudu og vest for Dalheim. Den gamle hovedvej gik helt ind til husvæggen. Pladsen er udlagt til græsningsområde på et tidspunkt efter 1910, for det er registreret beboet fra 1803 til 1910. Han blev gift med Mette Karlsdatter Heggesgrinda i 1837og hun blev født 1812 i Skatval sogn, som grænser op til Åsen. Husmandsstedet hun blev født på hedder i dag Sørli, men blev oprindelig kaldt Heggesgrinda. Faderen var fra Gården Steinvik, som ligger nabo til Heggja. De flytter til Hollinghaugen, som de køber omkring 1847 og  konen er blevet begravet i Frosta sogn, der ligger 10 kilometer nord for Vudu.

 Ole Toresen Dallingplass er født i Skogn 3 december 1788. Han boede i den vestlige del af sognet, og det var tæt på Ekne. Hans kone var Karen Benjaminsdatter Bolstad som er født 21 februar 1794, også i Skogn. Jeg har for nuværende ikke mere in formation om dem.

Til slægtsforskning        Til hovedside