Femte generation

Nu er vi ved mine Tip oldeforældre, i alt 16 personer. Vi er så langt tilbage, at det er svært at skaffe oplysninger om personerne.

De første jeg her vil omtale er på min fars side. Jens Andersen Gryders. Navnet Gryders er lidt usikkert, men det hed faderen, så mon ikke sønnen også havde dette særlige navn. Jens Andersen blev født i Krogsbæk sogn den 26 september 1797.Jeg ved ikke meget om ham, men han blev ikke gift med min tipoldemor, da han godt nok vedgik fadderskabet, men ikke mere. Han døde den 28 januar 1875, stadig i Krogsbæk. Folk rejste ikke meget rundt dengang, at rejse var forbeholdt dem med penge. Tipoldemor hed Inger Marie Andersdatter og hun blev i 1794 i Skørring sogn. Efter barnet er født, rejser hun til Estrup, hvilket må være Gammel Estrup herregård, et sted hvor der var stor brug for tjenestefolk og hvor der dengang var stor udskiftning. Hendes erhverv er "Håndteringspige"

Peder Laursen  er den næste. Han blev født 1787 i Ølst, Galten sogn. Ud fra personerne der bar ved dåben og stod som faddere, er der en del slægtninge med tilhørsforhold til Randers. Som voksen (22 år) boede han i et hus på Tustrup Mark. Han var udlært i væverfaget og sandsynligvis ernæret sig som væver, ved siden af andet arbejde, måske lidt landbrug ved sit hus. Han blev gift med Kirsten Andersdatter. Hun blev født 9. juli 1795 i Ølst. i kirkebogen står der at hun er af bondestand. Hun opholder sig i Robdrup da hun bliver gift, sandsynligvis har hun tjent der.

Søren Jespersen er også en tipoldefar. Han blev født 12 januar 1799 i Mygind, Sønderhald og ret meget mere ved jeg ikke. Han må have være husmand, eller gårdsarbejder. Det vides at han på et tidspunkt har ophold i Hørning ved Randers, ikke at forveksle Hørning syd for Århus. Han får et barn med Frederikke Sabine Pedersdatter, og hun blev født 7 september 1810 i Todbjerg.. Da hun er konfirmeret i Meilbye kirke, må hun have boet i den vestlige del af sognet, mod Hårup, eller været tjenestepige på et sted i meilbye sogn da hun skulle konfirmeres. I 1838 rejser hun til Hørning, måske for at gifte sig med barnefaderen, men det er kun min formodning.

Jørgen Kristiansen er født 11 juli 1809 i Todbjerg. Han døde 75 år gammel som enkemand og almisselem, det vil sige, at han var under fattigvæsenet. Det betyder nu ikke at han var fattig, men datidens plejehjem var underlagt fattighuset og hvis han havde været syg og plejekrævende, ville det være en mulighed at han blev almisselem. I arbejdslivet var han karl hos Peder Sørensen i Todbjerg. Jørgen blev gift med Karen Olesdatter fra Linaae. Hun blev født 4 marts 1813 i Nølev, Hads Århus tæt på Odder. Hun var tjenestepige i Hårup før giftermålet.

Nu kommer vi til tipoldeforældrene på min mors side. Jeg har ikke så meget kendskab til alle, da nogle først er fundet i 2003, men der vil komme mere.

Frederik Christian Johansen er 1797 i København. jeg kender ikke andet om ham, men jeg ved at han blev gift boede Borgergade 127, forhuset 3. sal lejlighed 318. Han blev gift med Maria Magdalene Planner der blev født 1794, også i København. Navnet Planner tyder på at den del af slægten kommer fra udlandet, eller en sidegren af adelen, men da jeg ikke endnu har fundet ud af meget om dem, må det komme senere.

Johan Peter Ravn er tysk indvandrer. Han blev født i Merzig, Saarland, Tyskland 16 marts 1829. Han var udlært saddelmager og skulle være ret god til at udskære figurer i læderet. Johan flyttede til Danmark, fordi mange håndværkere på valsen, fortalte om Danmark og de muligheder der var, samt at der på det tidspunkt var næsten hungersnød i Merzig. Hoved erhvervet i Merzig var skibsbygger og træskærer og der var nedgangstider for disse håndværk, fordi landene havde været i krig og ikke mere havde råd til at bygge nye skibe. Derfor rejste rigtig mange håndværkere m. fl. til Danmark for at forbedre deres livsvilkår. Det var i 1800 - 1850 og samme tilstrømning sker i dag, men fra andre lande.  Hans bopæl i København var Kongens Nytorv 2 i sidehuset. han blev gift med Mari Christine Fogelberg en indvandrer fra Sverige. Hun blev født 20. september 1823 i Annarstad, Kronoberg Len, Sverige og hun kom først til Helsingør by, Frederiksborg Amt.  Hendes erhverv var handskemager. Hvad tid hun kom til København 8 november 1843. I denne del af familien foregår der stadig undersøgelser, men ved hjælp af en slægtning i Gøteborg er der funden en masse nu

Nu kommer atter den norske del. De to herrer på billederne er Peder Olaus Olsen Vududalen og Bernt Christian Dahl, men hvem der er hvem, vides ikke da de er fundet på et gammelt billede fra en dag hvor de var sammen. Billedet er fra den sidste del af 1800 tallet før Bernt døde.

Bernt Christian Dahl & Andrea Ellingsdatter Er de første norske tipoldeforældre. Bernt Christian Dahl var født i Trondheim 2. juli 1838. Han døde i Skogn den  24 november 1884, så det var ikke et langt liv han fik. Det vides at han flyttede med sine forældre til Ørlandet, men som voksen tog han til Skogn, hvor han blev gift og slog sig ned. Han var landarbejder, men jeg ved ikke på hvilken gård - endnu. Andrea Ellingsdatter blev født 22 august 1842 og da manden var død, rejste hun til Muskegon, Michigan, USA, og bosatte sig hos en søn der udvandrede tidligere og hvor jeg har fundet hende  i en folketælling i 1920 - hvor hun var 74 år, så hun er blevet gammel.

Peder Olaus Olsen Vududalenblev født 22 november 1837 i Åsen sogn. Han var bondesøn fra Vududalen hvor han blev født og efter forældrene døde drev han dette husmandssted indtil han købte  Hollinghaugen. Han købte Hollinghaugen som husmandssted, ikke et stort sted, men den bragte deres udkomme til livet. Pladsen lå i den nordlige del af Østre Holling og huset stod lige nedenfor bakken til Skjelstadbakken. I dag er der en transformator der forsyner området. Stedet kaldes i 1700 tallet for Hollingaunet. Husdyr i 1865 1 ko og 6 får, til udsåning var der 1 tønde havre og 4 tønder kartofler.  I 1875 er der 1 ko og 5 får og til at udså er der3/4 tønde havre, 3 tønder kartofler og 0,06 mål jord til andre vækster. Olave Olsdatter Dallingplass blev født 19. maj 1834 i Skogn Kommune, men er døbt i Ekne kirkesogn. Pladsen de boede på var meget tættere på Ekne end på Skogn, så det er årsagen. Hun skulle stamme fra familien på Svendgaard, selv om familien hed Dallingplass, så de har nok senere i liver købt denne plads.

  Dette er to af de norske aner, jeg ved ikke hvem der er hvem men den ene skulle være Peder Olaus Olsen og den anden Bernt Christian Dahl, mine tpoldeforældre, med det er fra et maget gammelt billede og jeg fik i 1975 fortalt hvem der var hvem, men har glemt det.

Tilbage til slægtsforskning        Til hovedside