Hjælp! Nu er det 6 x Tip. 10. Generation med i alt 512 par i dette led, men desværre har jeg indtil nu kun fundet 11 personer. Efterhånden som jeg får pløjet mig gennem 21 bøger med slægt og gårdsnavne vil der med tiden komme flere, men det er for den norske del. Den danske del vil blive noget mere besværlig at komme ret meget længere tilbage, men det kan gøre, bare man har tiden og kræfterne til det. Vi er så langt tilbage i tiden at oplysninger er på marginalerne og jeg ved kun meget lidt, og det meste er set under børns fødsler i kirkebogen og i disse tider skrev man ikke kvindernes navne, kun mandes, så hvem kvinderne var, er usikkert. Kirkebøger kom først til Jylland i 1645, så der er megen usikkerhed.

Søren er født i området omkring Nølev i hads Herred før 1640. Det er alt hvad jeg ved her om ham, konen kender jeg ikke navnet på.

Mads er født i samme område og samme tidsrum, altså før 1640, her kendes heller ikke navn på hustruen

Christoffer de Fine Hansen blev født i Helsingborg, Skåne, Sverige 1626. Han var præst i Brandstad, Lund stift.  Han døde 27. august 1660 i Brandstad, Skåne, Sverige. Ægteskab i 1660  med Anna Borck Andersdatter. Hun er født i Brandstad, Skåne, Sverige 1638 og hun døde 8. marts 1700 i Brandstad.

Johannes Gadd Lucae født 1654 i Bällinge, Skåne, Sverige og blev gravlagt i Ludgo, Skåne, Sverige den 3. december 1679. Han var præst i Ludgo. Han var gift med Maria Fernberg (Turrenberg), født 1658 og hun blev gravlagt 3. december 1697 i Ludgo, Skåne, Sverige

Hans Påvelsson var borger og prokurator i København. Han blev gift omkring 1670 i København med Inger Christensdatter, også fra København. P. t. ikke flere oplysninger om dette par.

Mikkel er fra Norge født i Skogn, Nord Trøndelag Norge omkring 1680 og navnet kendes kun fordi barnet er opkaldt efter ham

Anders Olsen Reppeskroen, far til vores officielle stamfar er født i Laanke før 1693, han døde 27 juni 1745 og før 1713 blev han gift med Beret Sørensdatter der også er fra før 1693, men i Skatval sogn. Bøgerne går ikke længere tilbage her.

Nils Jensen Furan: Han hed Furan, selv om han var bruger af gården Vestre Rødde, sammen med sin bror John. I 1730 bliver gården atter beskattet, med brandskat på 2 ort og 16 skilling. Et betragteligt beløb dengang, men Danmark havde haft en stor brand i København og nu skulle folket i begge lande betale opbygningen. Han er far til vores officielle stammor, er fra Laanke og født i 1686. Han døde maj 1751. I 1720 blev han gift med  Gjertrud Paalsdatter Laanke, der er enke efter den forrige ejer af Rødde og på den måde får han gården Laanke til egendom i Laanke sogn. Hun døde 1729. Derefter gifter han sig igen i 1730 med Anne Jonsdatter Skatvalsmyren, Skatval sogn. Hun er født i 1696 og dør i 1778.

Til slægtsforskning      Til Hovedside